gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BỘ BÀN ĂN ĐÀI CÁC CHỈ VÀNG 30 SẢN PHẨM
3,326,400 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 30SP ĐÀI CÁC CHỈ VÀNG 30014 GỐM SỨ MINH LONG

- 6 Chén cơm Đài Các viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

- 6 Dĩa lót chén cơm Đài Các viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

- 6 Muỗng Đài Các viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

- 6 Chén chấm 9cm Đài Các viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

- 2 Dĩa tròn 22cm Đài Các viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

- 1 Dĩa tròn 27cm Đài Các viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

- 2 Dĩa súp 23cm Đài Các viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

- 1 Tô 26cm Đài Các viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

BỘ BÀN ĂN 30SP ĐÀI CÁC CHỈ VÀNG 30014 GỐM SỨ MINH LONG

 

- 6 Chén cơm Đài Các viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

 

- 6 Dĩa lót chén cơm Đài Các viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

 

- 6 Muỗng Đài Các viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

 

- 6 Chén chấm 9cm Đài Các viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

 

- 2 Dĩa tròn 22cm Đài Các viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

 

- 1 Dĩa tròn 27cm Đài Các viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

 

- 2 Dĩa súp 23cm Đài Các viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

 

- 1 Tô 26cm Đài Các viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI