gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BỘ BÀN ĂN ĐÀI CÁT CHỈ VÀNG 30 SẢN PHẨM
3,326,400 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 30SP ĐÀI CÁT CHỈ VÀNG 30014 GỐM SỨ MINH LONG

- 6 Chén cơm Đài Cát viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

- 6 Dĩa lót chén cơm Đài Cát viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

- 6 Muỗng Đài Cát viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

- 6 Chén chấm 9cm Đài Cát viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

- 2 Dĩa tròn 22cm Đài Cát viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

- 1 Dĩa tròn 27cm Đài Cát viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

- 2 Dĩa súp 23cm Đài Cát viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

- 1 Tô 26cm Đài Cát viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

BỘ BÀN ĂN 30SP ĐÀI CÁT CHỈ VÀNG 30014 GỐM SỨ MINH LONG

 

- 6 Chén cơm Đài Cát viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

 

- 6 Dĩa lót chén cơm Đài Cát viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

 

- 6 Muỗng Đài Cát viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

 

- 6 Chén chấm 9cm Đài Cát viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

 

- 2 Dĩa tròn 22cm Đài Cát viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

 

- 1 Dĩa tròn 27cm Đài Cát viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

 

- 2 Dĩa súp 23cm Đài Cát viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long

 

- 1 Tô 26cm Đài Cát viền chỉ vàng gốm sứ Minh Long


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI