gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
PĂNG XÊ CAO HẠC TRẮNG QUAI VUÔNG 630ML
370,700 VNĐ

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng

Bộ trà bao gồm:

-   01 ấm trà 630ml

-   01 đĩa kê ấm trà

-   06 chén

-   06 đĩa kê chén

gom su bat trang, gốm sứ bát tràng, bộ ấm trà bát tràng, bo am tra bat trang, bộ trà quai vuông, bộ trà 630ml

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI