gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BỘ ẤM TRÀ GỐM SỨ MINH LONG ĐÀI CÁC CHỈ BẠC 1.3L
4,840,000 VNĐ
 
Chất liệu: gốm sứ Minh Long

- 01 bình trà 1.3L 

- 06 tách 0.18L 

- 06 dĩa lót tách 15cm 

- 01 hủ đường  10cm

- 01 chế sữa 0.22L

 
Chất liệu: gốm sứ Minh Long

- 01 bình trà 1.3L 

- 06 tách 0.18L 

- 06 dĩa lót tách 15cm 

- 01 hủ đường  10cm

- 01 chế sữa 0.22L

 


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI