gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
TÁCH CAPPUCCINO GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA DAISY LY'S 0.22 LÍT
34,100 VNĐ

- Thể tích 0.22 Lít: 34.100 VNĐ

- Thể tích 0.28 Lít: 40.700 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI