gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
DĨA LÓT CHÉN GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA DAISY LY'S 15.5CM
13,200 VNĐ

- Kích thước: 15.5cm

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI