gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
CHÉN SÚP GỐM SỨ MINH LONG LY
12,100 VNĐ

Kích thước: 10cm

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI