gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
DĨA LÓT CHÉN VUÔNG GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA JASMINE LY'S 15.5CM
15,400 VNĐ

- Kích thước: 15.5cm

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI