gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
GẠT TÀN TRÒN GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA JASMINE LY'S 10CM
27,500 VNĐ

- Kích thước: 10cm

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI