gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
HỦ TĂM GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA JASMINE LY'S 5CM
13,200 VNĐ

- Kích thước: 5cm

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI