gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BỘ BÀN ĂN GỐM SỨ MINH LONG ĐÀI CÁC TRANG TRÍ BẠC (30SP)
4,518,800 VNĐ

Bộ bàn ăn Gốm Sứ Minh Long  Đài Các trang trí bạc gồm :  

 

- 06 chén cơm 11.5cm Đài Các trang trí bạc gốm sứ Minh Long

- 06 dĩa lót chén 15cm Đài Các trang trí bạc gốm sứ Minh Long

- 06 chén chấm 9cm Đài Các trang trí bạc gốm sứ Minh Long

- 06 muỗng Đài Các trang trí bạc gốm sứ Minh Long

- 02 dĩa tròn 22cm Đài Các trang trí bạc gốm sứ Minh Long

- 02 dĩa súp 23cm Đài Các trang trí bạc gốm sứ Minh Long

- 01 dĩa tròn 27cm Đài Các trang trí bạc gốm sứ Minh Long

- 01 tô 26cm  Đài Các trang trí bạc gốm sứ Minh Long


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI