gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
TÔ CAO GỐM SỨ MINH LONG JASMINE CHIM LẠC 20 CM
126,500 VNĐ

Chất liệu: gốm sứ Minh Long

- Kích thước 15cm: 73.700 VNĐ

- Kích thước 18cm: 103.400 VNĐ

- Kích thước 20cm: 126.500 VNĐ

 

Chất liệu: gốm sứ Minh Long

- Kích thước 15cm: 73.700 VNĐ

- Kích thước 18cm: 103.400 VNĐ

- Kích thước 20cm: 126.500 VNĐ

 

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI