gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BỘ TRÀ ĐÀI CÁCTRANG TRÍ BẠC 1.3L
6,655,000 VNĐ

01 bình trà 1.3L

06 tách 0.18L 

06 dĩa lót tách 15cm 

01 hủ đường 10cm

 01 chế sữa 0.22L

Mô tả sản phẩm gốm sứ Minh Long 1 : 

Bộ trà 1.3L Đài các trang trí bạc 01134626603 gốm sứ Minh Long 1 gồm 

- 01 bình trà 1.3L Đài các trang trí bạc gốm sứ Minh Long 

- 06 tách 0.18L Đài các trang trí bạc gốm sứ Minh Long

- 06 dĩa lót tách 15cm Đài các trang trí bạc gốm sứ Minh Long

- 01 hủ đường 10cm Đài các trang trí bạc gốm sứ Minh Long 

- 01 chế sữa 0.22L Đài các trang trí bạc gốm sứ Minh Long


Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        :  ( cm )

4 - Cân nặng Kg        :  5 Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  Hộp / thùng 

Nhãn: đài các,

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI