gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BỘ ẤM TRÀ GỐM SỨ MINH LONG JASMINE CHIM LẠC 1.1L
858,000 VNĐ

- 01 bình trà 1.1L Chim Lạc gốm sứ Minh Long  

- 06 tách 0.16L Chim Lạc gốm sứ Minh Long  

- 06 dĩa lót tách 14cm Chim Lạc gốm sứ Minh Long


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI