gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
TƯỢNG CHÓ CHI HUA HUA MÀU NÂU (SẢN PHẨM TẾT 2018)
8,800,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Tượng chó chi hua hua màu nâu cỡ 1

- Mã sản phẩm: 00343015

- Giá 8.800.000 VND

Tượng chó chi hua hua màu nâu cỡ 2

- Mã sản phẩm: 00342516

- Giá 5.500.000 VND

Thông tin sản phẩm

Tượng chó chi hua hua màu nâu cỡ 1

- Mã sản phẩm: 00343015

- Giá 8.800.000 VND

Tượng chó chi hua hua màu nâu cỡ 2

- Mã sản phẩm: 00342516

- Giá 5.500.000 VND

 

 


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI