gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
TÔ CHỮ NHẬT VÀNH GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA ANH VŨ LY'S 32 X 24CM
128,700 VNĐ

- Kích thước: 32 x 24cm

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI