gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
TÔ GẤM GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA DAISY LY'S 16CM
39,600 VNĐ

- Kích thước 16cm: 39.600 VNĐ

- Kích thước 18cm: 45.100 VNĐ

- Kích thước 20cm: 55.000 VNĐ

- Kích thước 23cm: 79.200 VNĐ

- Kích thước 27cm: 117.700 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI