gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
TỐ THẤP GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA DAISY LY'S 18CM
37,400 VNĐ

- Kích thước 18cm: 37.400 VNĐ

- Kích thước 20cm: 51.700 VNĐ

- Kích thước 23cm: 74.800 VNĐ

- Kích thước 26cm: 112.200 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI