gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
THỐ + NẮP GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA DAISY LY'S 0.23 LÍT
55,000 VNĐ

- Thể tích: 0.23 Lít

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI