gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
THỐ + NẮP SỨ MINH LONG MẪU ĐƠN THANH TRÚC 18CM
473,000 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI