gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
THỐ + NẮP GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA DAISY LY'S 1.0 LÍT
126,500 VNĐ

- Thể tích 1.0 Lít: 126.500 VNĐ

- Thể tích 1.8 Lít: 183.700 VNĐ

- Thể tích 3.0 Lít: 251.900 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI