gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
TÔ CAO GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA DAISY LY'S 20CM
107,800 VNĐ

- Kích thước 20cm: 107.800 VNĐ

- Kích thước 23cm: 201.300 VNĐ

- Kích thước 26cm: 323.400 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI