gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BỘ BÀN ĂN 35SP TÍCH TUYẾT THẢO
1,393,700 VNĐ

 

Chén Cơm 11cm

10 cái

 

Chén Nước Chấm 9cm

10 cái

 

Dĩa Lót Chén Cơm 15cm

10 cái

 

Dĩa Súp 23cm

2 cái

 

Dĩa Tròn 25cm

2 cái

 

Tô Cao 20cm

1 cái

 

 

Mô tả sản phẩm:

Bảng chi tiết Bộ bàn ăn 35sp Tích tuyết thảo 35314 gốm sứ Minh Long bao gồm:

         

STT

TÊN HÀNG

ĐVT

SL

CÂN NẶNG (KG)

1

Chén Cơm 11cm Tích Tuyết Thảo 031106314

Cái

10

2

2

Chén Nước Chấm 9cm  Tích Tuyết Thảo040919314

Cái

10

0,6

3

Dĩa Lót Chén Cơm 15cm Tích Tuyết Thảo 041550314

Cái

10

2

4

Dĩa Súp 23cm Tích Tuyết Thảo 042315314

Cái

2

1

5

Dĩa Tròn 25cm Tích Tuyết Thảo 042513314

Cái

2

1,2

6

Tô Cao 20cm Tích Tuyết Thảo 072017314

Cái

1

0,86

 

 


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI