gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BỘ ĐÈN SỨA BIỂN VÀ CÁ THÙ LÙ
20,900,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm:

Bộ đèn Sứa Biển và cá Thù Lù

Chất liệu: Gốm Sứ Minh Long

 


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI